Dopingpolicy & ordningsregler

Åldergräns, doping & ordningsregler

Landskrona Kraftsportklubb följer Riksidrottsförbundets regler och rekommendationer kring doping. Vi förbjuder villkorslöst våra medlemmar att använda illegala dopingpreparat, och vi arbetar för att minska spridningen av dopingmedel i samhället. Vi har upprättat en handlingsplan i förebyggande syfte och för akuta insatser.

Handlingsplan

Genom att följa handlingsplanen säkerställs att styrelse, funktionärer och personal är informerade om vår policy, vår handlingsplan, vad doping innebär och hur kunskapen skall spridas till varje medlem.

Vårt mål är att varje medlem skall känna till vad doping innebär, kunna bedriva en naturlig och hälsosam träning utan droger och kunna tävla i en idrott fri från anabola androgena steroider och annan doping.

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Stora vikter styrketräning

Ordningsregler

Det åligger varje medlem att följa gällande ordningsregler i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till god ordning på anläggningen.

 • Använd endast rena inomhusskor i HälsoHusets lokaler.
 • Ombyte skall ske på anläggningen.
 • Högst två personer åt gången får hålla ett träningsredskap upptaget.
 • Träningsredskapet får inte användas att sitta på bara för att prata med varandra.
 • Kör era set och reps som man ska göra och överlåt därefter genast redskapet till nästa tränande.
 • Max ett träningsredskap får uppehållas åt gången.
 • Använd en låg samtalston. Det får inte förekomma höga röster eller skrik. Skuggboxning eller sparkar och liknande får Inte förekomma.
 • Det är absolut förbjudet att slänga hantlar / vikter i golvet.
 • Lyft inte mer än du själv orkar.
 • Ställ tillbaka vikterna & redskapen på sina platser.
 • Det är inte tillåtet att ta med obehöriga personer in på anläggningen. Alla personer som vistas i HälsoHusets lokaler skall vara betalande medlemmar.

Tag alltid hänsyn till övriga tränande!

Stängningstiden anger när man skall ha lämnat HälsoHusets lokaler.

Receptionen stänger 15 minuter före anläggningens bemanningstid.

För er som har alternativet med inpasseringstag så är det extra viktigt att ni lämnar lokalen i god tid före stängning. Larmet slås på automatiskt kl.00.00 mån-tor & kl.22.00 fre-sön samt helgdagar & storhelger. Om larmet löser ut pga. någon är kvar i lokalerna debiteras denne för utryckningskostnaden (f.n. 1 600kr.)

Avstängning / Uteslutning

Om du inte följer ovanstående ordningsregler riskerar du omedelbar avstängning / uteslutning vilket betyder att du inte längre har tillträde till denna träningsanläggning.

Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, hot mot medlemmar, funktionärer och personal, synbar påverkan av alkohol/droger, stölder och doping hör inte hemma i föreningen och leder till omedelbar avstängning.

Medlemmar får inte marknadsföra eller sälja egna eller någon annans varor eller tjänster i lokalerna.

Åldersgränser för tränande medlemmar på Hälsohuset

Gym fr.o.m.13 år t.o.m. det år man fyller 14år = ENDAST m. tränande vuxen målsman

Gym fr.o.m. det år man fyller 15 år.

OBS! Det är Inte tillåtet för barn och ungdomar under 13 år att vistas i lokalen.

HälsoHuset
Landskrona Kraftsportklubb

// Styrelsen